درباره ما

  

در واقع سامانه يادگيري الکترونيکي، يادگيري و آموزش را به طور خودکار و به طور مستمر پيگيري مي‌کند و تعامل و ارتباط بين مدرس  و  فراگير  را  حفظ  مي‌نمايد .  در برخي  از  کشورها  مانند  بريتانيا  و اسپانيا  تقريبا 40% از شرکت‌ها ، از طريق آموزش ، به بيش از 50%  درصد کارکنان خود، آموزش مي‌دهد  (E-Learning)الکترونيکي 

آخرین اخبار

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

در واقع سامانه يادگيري الکترونيکي، يادگيري و آموزش را به طور خودکار و به طور مستمر پيگيري مي‌کند و تعامل و ارتباط بين مدرس  و 

دوره های جدید

ثبت نام