درباره ما

  
حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خدمت کارکنان به صورت سازمان يافته و منسجم آغاز کرد.
 
 همگام با رشد و توسعه فناوري، ارائه آموزش بر بسترهاي الکترونيکي نيز گامي مهم در شيوه هاي آموزشي است که ضرورت يافته است و بايد به آن پرداخته شود. در اين راستا، سامانه جامع آموزش کارکنان و مديران کانون، به منظور ارائه آموزش هاي مجازي مورد نياز کارکنان و مديران طراحي و استقرار يافته و  بر روي آن، محتواهاي الکترونيکي بصورت آفلاين(نابرخط) و آنلاين(برخط)  ارائه مي شود و تمام مراحل آن نظير برگزاري آزمون و ارائه گواهينامه نيز به صورت الکترونيکي است

 

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام