درباره ما

  
حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خدمت کارکنان به صورت سازمان يافته و منسجم آغاز کرد.
 
 همگام با رشد و توسعه فناوري، ارائه آموزش بر بسترهاي الکترونيکي نيز گامي مهم در شيوه هاي آموزشي است که ضرورت يافته است و بايد به آن پرداخته شود. در اين راستا، سامانه جامع آموزش کارکنان و مديران کانون، به منظور ارائه آموزش هاي مجازي مورد نياز کارکنان و مديران طراحي و استقرار يافته و  بر روي آن، محتواهاي الکترونيکي بصورت آفلاين(نابرخط) و آنلاين(برخط)  ارائه مي شود و تمام مراحل آن نظير برگزاري آزمون و ارائه گواهينامه نيز به صورت الکترونيکي است

 

آخرین اخبار

نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام