1396/2/18

تقويم آموزشي بهار ارائه شد

  
   تقويم آموزشي کارکنان در بهار 1402توسط بخش آموزش ارائه شد، اين تقويم ترکيبي از آموزش هاي عمومي و تخصصي ويژه کارکنان است.

آخرین اخبار

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

در واقع سامانه يادگيري الکترونيکي، يادگيري و آموزش را به طور خودکار و به طور مستمر پيگيري مي‌کند و تعامل و ارتباط بين مدرس  و 

دوره های جدید

ثبت نام