1396/2/18

دوره پولشويي برگزار شد

  
   اين دوره حسب تاکيدات مديرعامل محترم مبني بر ارتقاء بهره وري کارکنان کانون، براي پرسنل داراي فعاليت مالي در زمستان 1401برگزار شد. اين دوره که در يک جلسه 3 ساعته در تاريخ 28 بهمن سال 1401 در سالن کنفرانس ساختمان آزادي برگزار شد، 20 نفر از پرسنل کانون و شرکت هاي تابعه تحت آموزش قرار گرفتند. به شرکت کنندگان دوره گواهينامه حضور در دوره از سوي سازمان جهاد دانشگاهي صادر خواهد شد.

آخرین اخبار

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

در واقع سامانه يادگيري الکترونيکي، يادگيري و آموزش را به طور خودکار و به طور مستمر پيگيري مي‌کند و تعامل و ارتباط بين مدرس  و 

دوره های جدید

ثبت نام